Oslavy 140. výročí založení sboru SDH Lomnice

4.7.2015

Je to už neuvěřitelných 140 let, kdy 25. Srpna  1875  se sešla poradní schůze na níž se usneslo založit spolek „Dobrovolný sbor hasičů v Lomnici“  Do spolku se tehdy přihlásilo  52 občanů z křesťanské i židovské obce. Lomnický spolek byl prvním v tehdejším Tišnovském okrese.

Bezprostředním podnětem k založení hasičského sboru byl požár ve stodole Jana Jurana, pekaře v č.p. 75 (proti Panskému domu). Jako první s návrhem přišel tehdy zahradnický pomocník Augustin Hoffmann. Jmenovaný do Lomnice přišel z Velkého Meziříčí, kde získal zkušenosti jako člen hasičského sboru.

Nelze však v historii opomenout to, co předcházelo vzniku Sboru dobrovolných hasičů. Při velkorysé přestavbě Lomnice na barokní městečko hrabětem Františkem Serényi neopomnělo se provést některá opatření zabraňující rozšíření vzniklých požárů.

V pozemkové knize lomnické z roku 1676 existuje zápis, že „na hrad lomnický se vede voda potrubím ze žlebu u cesty, kudy se jde na Ochoz“. Tímto opatřením se nejen zvýšil objem pitné a užitkové vody nutné pro zabezpečení chodu zámku, ale přebytek vody byl odváděn do nádrží v panském zahradnictví a posléze také do nově vybudované kašny na náměstí (to bylo potvrzeno při rekonstrukci náměstí).

Dne 4. července 2015 oslavil sbor své 140. výročí založení sboru. Při této příležitosti byl vydán almanach o historii sboru a v obřadní síni úřadu Městyse Lomnice byla uspořádána výstava o historii SDH Lomnice doprovázena množstvím fotografií z pořádaných kulturních akcí a také významných zásahů jednotky dobrovolných hasičů v Lomnici.

Oslavy začaly výroční schůzí, na kterou přijeli i významní hosté např. plk. Dr, Antonín Osvald z kanceláře hejtmana, Mgr. Lumír Zezulka z f. ZEKA Slavičín, Josef  Vraspír  Ždár nad Sázavou, Jaroslav Musil z SDH Tišnov a Ing. Vítězslav Fiala starosta okrsku Lomnice a zástupce OSH Blansko. Na výroční schůzi byli vyznamenáni členové SDH Lomnice řadou hasičských vyznamenání a čestných uznání, které udělilo Okresní a Krajské sdružení hasičů a také SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka). Starosta p. Miroslav Čech a velitel Ladislav Crhák obdrželi od hejtmana JMK Michala Haška bronzovou medaili Jihomoravského kraje, kterou jim předal plk. JUDr. Antonin Osvald zástupce kanceláře hejtmana JMK.