V letošním roce oslavujeme již 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici. Při této příležitosti se výbor v minulém roce rozhodl pořídit slavnostní prapor. Tento záměr se nám podařilo zrealizovat a za přispění Nadace hasičského hnutí v Přibyslavi a Městyse Lomnice  byl pořízen vyšívaný slavnostní prapor, který zhotovila firma Alerion Brno.

 
 
 
 
Pár slov k realizaci a provedení praporu: Prapor je o velikosti 120x90cm, kde jeho aversovou stranu praporu tvoří na červeném podkladním sametu zlatě vyšívaný znak Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, do kterého je vsazen znak Městyse Lomnice. Druhou reversovou stranu praporu tvoří postava sv. Florián na bílém podkladě s nápisem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, který podle sochy sv. Floriána v ochozu morového sloupu na náměstí v Lomnici, graficky navrhl p. Stanislav Konečný z Rašova rodák z Lomnice.  
 
Stanislav Konečný – autor návrhu sv. Floriána
 
Bílý podklad praporu je odvozen od barvy obecního praporu . Obě strany praporu jsou orámovány zlatou šňůrou s ratolestí v rozích. Celý prapor je olemován zlatými třásněmi. Jako kmotra praporu byla vybrána naše nejstarší aktivní členka sboru paní Zdeňka Hortová 
 
 
 
Svěcení praporu v kostele
 
 
Průvod hasičů z kostela do obřadní síně radnice
 
 

 Společné foto hasičů SDH Lomnice před praporem

Starosta městyse Lomnice a člen SDH Lomnice
Ing. Milan Vojta před praporem