Plánované akce na  rok 2016

Leden

–          Příprava a zabezpečení výroční valné hromady SDH Lomnice 10. 1. 2016

–          Příprava a a zabezpečení hasičského plesu  5. 2. 2016

–          Příprava a žádost o dotace

 

Únor

–          Hasičský ples 5. 2. 2016

–          Účast na výroční valné hromadě okrsku Lomnice

 

Březen

–          Provedení jarního úklidu v požární zbrojnici, údržba požární techniky

 

Duben

–          Exkurse pro dětí do 15let na PS Blansko nebo Tišnov

–          pálení čarodějnic

–          Sběr železného šrotu

 

Květen

–          Zabezpečení odborné přípravy jednotky požární ochrany městyse

–          Účast na okrskové soutěž

 

Ćerven

–          18. – 19. 6.2016  Zájezd pro děti a rodiče do Mladoboleslavsko a Liberecko

 

Ćervenec

–          2. 7. Taneční pouťová zábava a oslavy 140 výročí založení sboru , na náměstí v Lomnici

 

Srpen

–          Cyklovýlet

 

Září

Údržba okolí požární zbrojnice

–          3. 9.  Jízda historických vozidel

–          – víkendový pobyt pro děti

 

Říjen

–          Výlet vlakem

Listopad

–          Příprava požární zbrojnice i požární techniky na zimní období

–          Zájezd do vinného sklepa

 

Prosinec

–          Příprava výroční valné hromady

–          Příprava hasičského plesu 2017

–          Posezení na závěr roku