Plánované akce na  rok 2016

Leden

-          Příprava a zabezpečení výroční valné hromady SDH Lomnice 10. 1. 2016

-          Příprava a a zabezpečení hasičského plesu  5. 2. 2016

-          Příprava a žádost o dotace

 

Únor

-          Hasičský ples 5. 2. 2016

-          Účast na výroční valné hromadě okrsku Lomnice

 

Březen

-          Provedení jarního úklidu v požární zbrojnici, údržba požární techniky

 

Duben

-          Exkurse pro dětí do 15let na PS Blansko nebo Tišnov

-          pálení čarodějnic

-          Sběr železného šrotu

 

Květen

-          Zabezpečení odborné přípravy jednotky požární ochrany městyse

-          Účast na okrskové soutěž

 

Ćerven

-          18. – 19. 6.2016  Zájezd pro děti a rodiče do Mladoboleslavsko a Liberecko

 

Ćervenec

-          2. 7. Taneční pouťová zábava a oslavy 140 výročí založení sboru , na náměstí v Lomnici

 

Srpen

-          Cyklovýlet

 

Září

Údržba okolí požární zbrojnice

-          3. 9.  Jízda historických vozidel

-          – víkendový pobyt pro děti

 

Říjen

-          Výlet vlakem

Listopad

-          Příprava požární zbrojnice i požární techniky na zimní období

-          Zájezd do vinného sklepa

 

Prosinec

-          Příprava výroční valné hromady

-          Příprava hasičského plesu 2017

-          Posezení na závěr roku