Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat panu Petrovi Nahodilovi nebo Miroslavu Čechovi