Rekonstrukce požárního vozu Tatra 148 CAS 32

Před 11 lety jsme pořídili starší cisternu Tatra 148 CAS 32, která byla v původním zachovalém stavu bez předešlé generální opravy. Tato cisterna nahradila již dosluhující Š706RT CAS25.
Při zvažování zda pořídit vozidlo novějšího typu např Tatru 815 nebo provést rekonstrukci stávajícího, jsme zvažovali několik aspektů. V první řadě to byla cena vozidla, která činí u nového 6-8 milionů korun. Ve druhé řadě také prostupnost vozidla terénem, kde stávající vozidlo Tatra 148 vzhledem ke svým rozměrům (především její výšce) se dostane tam, kde nová vozidla neprojedou.
Vzhledem k tomu, že největší procento požárů v našem okolí jsou lesní požáry, bylo jako nejvýhodnější vzhledem k ceně a účelovosti provést rekonstrukci stávající Tatry 148.

V loňském roce se nám podařilo dosáhnout na dotaci z JMK z „Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016“ na maximální částku 1 000 000 Kč.
Tato dotace však pokrývá 70% z celkových plánovaných nákladů, a zbývajících min. 30% bylo nutné dofinancovat z dalších zdrojů ( z rozpočtu Městyse Lomnice, sponzorů, apod.)
Minimální částka, kterou je nutné dofinancovat je 430 000 Kč, což je přibližně 30% celkových nákladů.

 

V minulém roce, po obdržení dotace jsme podle platných zákonů připravili výběrové řízení. Na základě předchozích nabídek, které jsme měli pro přípravu žádosti o dotaci, bylo osloveno 5 firem, které mají zkušenosti s rekonstrukcí T148. Z těchto oslovených firem se nám do soutěže přihlásily 3 firmy, další 2 firmy se přihlásily na základě vyvěšení na portálu veřejných zakázek. .

Po prostudování předložených nabídek, kde hlavním kriteriem dle platného zákona byla cena, bylo komisí stanoveno pořadí pro provedení rekonstrukce.

Ve druhém kole výběrového řízení byla pečlivě kontrolována formální stránka a úplnost podaných přihlášek do soutěže. V tomto kole jsme museli na základě jak formálních tak z důvodu nekompletnosti podané nabídky vyloučit 4 firmy. Zbyla nám firma č.3, která měla nejpropracovanější nabídku a také výborné reference, co se týče i již zpracovaných zakázek.
Bohužel pro další výběr zbyla jen jedna firma, a dle zákona musí být pro výběr vítězné nabídky být minimálně 2 firmy.

Po dohodě v komisi, jsme rozhodli, že výběrové řízení zrušíme a vyhlásíme nové. Mezi tím na první schůzi poslanecké sněmovny byla schválena novelizace zákona.

V lednu 2014 bylo vyhlášeno nové výběrového řízení podle novelizace zákona. Na doporučení členů jednotky SDH byla komisi doporučena firma ZEKA Slavičín  a se schválením rady městyse Lomnice byla tato firma oslovena pro podání nabídky. Tato firma předložila úplnou nabídku, a splnila požadavky zadání na rekonstrukci vozidla T 148. Na přelomu měsíce ledna a února byla podepsána smlouva, a vozidlo bylo předáno do opravy zhotoviteli. Termín dokončení opravy vozidla byl stanoven do 12.5.2014

Dále bylo nutné zajistit prostředky na dofinancování 30% celkových nákladů na opravu. Od sponzorů ( právnické osoby a občané ) se podařilo zajistit cca 120 tis. Kč. SDH Lomnice přispělo na opravu vozidla částkou 46 tisíc korun, zbývající částku dofinancoval Městys Lomnice.

Rozsah rekonstrukce vozidla:

Vzhledem k tomu, že vozidlo bylo zcela v původním stavu, bylo z hlediska dalšího dlouhodobého užívání vozidla přistoupit k rozsáhlejší opravě a rekonstrukci vozidla tak, aby vyhovovalo dnešním požadavkům. Bylo nutné provést základní opravu podvozku (kabina, motor a nápravy, elektroinstalace, …) a také kompletní rekonstrukci a modernizaci nástavby. Byla provedena kompletní demontáž nástavby cisterny až na podvozek, kompletní oprava kabiny posádky, včetně nových sedaček a čalounění, přetěsnění motoru, výměna všech olejových náplní, filtrů oprava brzd apod. Dále bylo provedeno zhotovení kompletně nové nástavby, včetně nádrže na vodu, která bude cca o 1 m3 větší než stávající tj. 7 m3. Na bocích byly zhotoveny nové úložné prostory pro výbavu vozidla. Vozidlo bylo vybaveno elektrocentrálou se světelným stožárem, vysokotlakým zařízením, úložnými boxy v horní části apod. Vozidlo bylo také vybaveno novou světelnou rampou. Rekonstruované vozidlo splňuje dnešní požadavky na moderní zásahové vozidlo.

 

Za přispění JMK, sponzorů ( Lesy ČR, EON, Barko, Microtex,Reistav),  občanů, zastupitelů , spolků a dofinancování celého projektu Městysem Lomnice se podařilo splnit všechny požadavky a zrekonstruovat a zmodernizovat požární vozidlo T148 CAS 32  v dohodnutém termínu . Všechny požadavky, které byly kladeny na rekonstrukci byly firmou ZEKA Slavičín splněny.

Vozidlo bylo za přítomnosti hejtmana JMK Dr. Haška, představitelů HZS a sponzorů předáno do užívání dne 28.6.2014.