Sbor dobrovolných hasičů
v Lomnici
679 23 Lomnice

IČ:  65339223
DIČ: CZ65339223

Email: hasici.lomnice@seznam.cz¨

Miroslav Čech –  starosta
tel:  774 723 711

Ing. Petr Nahodil – jednatel
tel:  737 275 354

Ladislav Crhák – velitel
tel:  604 528 074

Zdena Soukupová
tel: 605 819 547

Doručovací adresa:
SDH Lomnice
Ing. Petr Nahodil
Tišnovská 6
679 23 Lomnice

Adresa požární zbrojnice:
Družstevní 322
679 23 Lomnice