Základní informace:

volby 2020

založení sboru   –   1875

počet členů v roce 2020    – 62

počet žen – 20

počet mužů – 42

z toho počet členů do 18let- 13

věkový průměr v roce 2020   – 42,37

vysvěcení praporu   3.7.2010

 

Výbor sboru dobrovolných hasičů v Lomnici 

              období 2020-2025 – 9členů

 

Starosta                                               Stanislav Krésa

Náměstek starosty                               Zdeňka Soukupová

Náměstek starosty-velitel SDH           Ladislav Crhák – velitel JSDH městyse Lomnice

Hospodář-jednatel                               Ing.Petr Nahodil 

Zástupce velitele                                  Zdeňek Pánek

Hlavní strojník                                      Petr Crhák

Referent MTZ                                        Zdeňek Pochop

Org. a kulturní referent sboru             Adriana Pešová Řehořová

Člen výboru                                           Tomáš Crhák 

Referent prevence a výchovy                    

Referent ochrany obyvatelstva

Člen výboru – požární sport 

Kronikář                                                Ing. Alois Vitoul

Revizor                                                  Jana Krésová roz.Svobodová

Člen revizní komise                              Ing.Milan Vojta 

                                                               Tereza Crháková                                                                                                                                                                                                                                               

                          

 

 

Přihláška za člena SDH Lomnice - zde