Základní informace:

volby 2015

založení sboru   –   1875

počet členů v roce 2015    - 64

počet žen - 23

počet mužů - 41

věkový průměr v roce 2012   – 40,34

vysvěcení praporu   3.7.2010

Výbor sboru dobrovolných hasičů v Lomnici

starosta:                                   Miroslav Čech st.
jednatel a místostarosta:      Ing. Petr Nahodil
hospodář:                                 Zdeňka Soukupová
velitel:                                       Ladislav Crhák
zástupce velitele:                    Stanislav Krésa
kulturní referent:                    Adriana Řehořová
hlavní strojník:                        Zdeňek Pánek

referent prevence                    Petr Crhák
Referent MTZ                           Zdeňek Pochop
Referent ochrany obyvatel:  Miloslav Ondriska
kronikář:                                   Ing. Alois Vitoul

člen výboru – požární sport:

předseda revizní komise:            Jaroslav Vlach
člen revizní komise:                     Jan Peša, Peša Miroslav

 

Přihláška za člena SDH Lomnice – zde