Malá rekapitulace událostí v roce 2010.

(vyvěšeno na vývěsce SDH Lomnice)

Na závěr roku – malé posezení v požární zbrojnici
nad dobrým uzeným a skvělým točeným pivem