Výlet – „Vlakem do Prahy

v sobotu  9. října 2010

Trasa výletu

Z Tišnovského nádražíé jsme vyjeli vlakem do Prahy-Libně, kde jsme přestoupili na autobus MHD směr letecké muzeum Kbely. Prohlédli jsme si expozice muzea, kde byly k vidění nádherné exponáty historických letadel, mimo jiné i přistávací modul Sojuz 28 našeho 1. kosmonauta V. Remka a virník Ing. Valy na kterém se pokusil v roce 1977 emigrovat. Dále naše cesta vedla autobusem a metrem na dolní část Václavského náměstí stanici Můstek. Odtud jsme pokračovali pěšky přes Staroměstské náměstí , Karlův most na Malostranské náměstí. Zde jsme nastoupili na tranvaj, která nás odvezla k lanovce na  Petřín. Na Petříně někteří účastníci navštívíli rozhlednu nebo zrcadlové bludiště, nechybělo zde i malé občerstvení. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali  přes Loretánské náměstí , Pražský hrad po starých zámeckých schodech na metro. Na pražském hradě jsme shlédli výměnu hradní stráže u Daliborky.  Z metra jsme vystopuili na stanici Muzeum na Václavském  náměstí  a pěšky jsme se přesunuli na Hlavní nádraží, kdy v 18:00 jsme  Prahu opustili.

Počasí nám velice přálo a také nás potěšilo, že se hasičského výletu účastnili i nečlenové sboru.

Fotografie z výletu

 

Facebook