V letošním roce si připomíname kulaté výročí – 300 let moroveho sloupu. V neděli 12.září 2010 se uskutečnila slavnostní mše svatá na náměstí v Lomnici. Členové Sboru dobrovolných hasičů společně se stárky Sokolu Lomnice zde drželi čestnou stráž.

Fotografie