Složení jednotky sboru dobrovolných hasičů Lomnice

zřizovatel jednotky městys Lomnice

Ladislav Crhák -velitel jednotky, řidič

Ing.Petr Nahodil-zástupce velitele jednotky, řidič

Stanislav Krésa-velitel družstva,strojník,řidič,dých.tech.

  Zdeněk Pánek-hlavní strojník, řidič

Miloslav Ondriska- strojník,řidič

Petr Crhák – strojník,řidič

Zdeněk Pochop-technická služba,zdravotník,dých.tech.

Miroslav Peša-hasič, elektrikář,motorová pila,dých.tech.

Martin Zhoř-hasič,motorová pila,dých.tech.

Michal Pavlovič st.-hasič

Tomáš Ondriska-hasič,dých.tech.

Petr Urbánek-hasič,dých.tech.

Tomáš Crhák-hasič,dých.tech.

Michal Pavlovič ml.-hasič,dých.tech.

Pavel Pařízek-hasič,dých.tech.