3. července 2010 bylo velkou událostí pro SDH Lomnice oslavy 135. výročí založení sboru spojené s vysvěcením nového hasičského praporu.