Výbor SDH Lomnice zve své členy  na výroční valnou hromadu sboru,

která se koná v neděli 14. 1. 2018 v 10:30 v restauraci Pod sýpkou.

Program:

 • Zahájení a přivítání hostů, schválení programu
 • Volba komise pro přípravu usnesení (3 členi)
 • Zpráva o činnosti
 • Zpráva o hospodaření organizace v roce 2017
 • Zpráva velitele zásahové  jednotky  SDH Lomnice
 • Zpráva revizora účtu
 • Plán činnosti SDH Lomnice na rok 2018
 • Schválení členských příspěvků
 • Volba delegátů na valnou hromadu okrsku
 • Slovo starosty městyse Lomnice
 • Diskuse