V polovině září jsme se již po druhé vydali na společný víkend do Jedovnic.V Pátek odpoledne jsme nabaleni a v dobré náladě odjížděli od hasičky směr Jedovnice.Letošního výletu se zúčastnilo 23 členů.Naší základnou se pro nás stal areál firmy Koral Tišnov,za to děkujeme panu Vlachovi,který nám to umožnil.
V cíli na nás již čekal správce,který se nás ujal a rozdal nám klíče,abych se mohli ubytovat. Nachystali jsme oheň,opekli klobásky a zazpívali si.
Druhý den jsme bohužel kvůli špatnému počasí byli nuceni pozměnit náš program.Všechny děti a téměř i všichni dospělí se tak utkali v různých soutěžích v prostoru chaty,např.hodu míčku na cíl,kdy se cílem stal lavor,hrnec atd..,nafukování balónků-a že to pro někoho byl „pěkně tvrdý oříšek“,zkouška postřehu a paměti.Když už to vypadalo,že se počasí umoudřilo,vyrazili jsme do Holštejna,kde jsme se v restauraci Pod Hradem velice dobře najedli.Dále jsme se vydali na procházku k zřícenině hradu Holštejn a nakoukli jsme do jeskyně Hladomorna,která se pod zříceninou hradu nachází.Potom naše cesta pokračovala do tepla chat,kde se spočítaly výsledky soutěží a nachystaly odměny těm nejlepším.Touto cestou děkujeme Městysi Lomnice za dářečky,které jsme k tomuto účelu obdržely.Odměněny byly všechny děti a dostalo se i na dospělé.NEdělní ráno bylo opět deštivé,ale i přesto to některé neodradilo a vydali se s dětmi na procházku k rybníku Olšovec.Ostatní balili a náš velitel pro všechny připravil výtečný nedělní oběd.Po úklidu a předání areálu jsme se společně vydali na prohlídku jeskyně Balcarka.Odtud už jsme jeli rovnou na hasičku,kde jsme náš společný víkend zhodnotili a poté se rozjeli do svých domovů.Je pro nás velice důležité,že se můžeme jako kolektiv stmelovat i jinak než při pořádání akcí.Výlet se nám vydařil a všichni jsme si slíbili,že pokud to bude v našich silách,rádi pojedeme příští rok znovu.
Děkujeme městysi Lomnice a panu J.Kubíčkovi z Brumova za zapůjčení automobilů k přepravě a v neposlední řadě Všem,co se na tomto víkendu podíleli-bez Vás,by to totiž nešlo..                                                                                                                                                                                                          Fotky ZDE