Výbor SDH Lomnice zve své členy  na výroční valnou hromadu sboru, která se koná v neděli 14. 1. 2018 v 10:30 v restauraci Pod sýpkou. Program: Zahájení a přivítání hostů, schválení programu Volba komise pro přípravu usnesení (3 členi) Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření organizace v roce 2017 Zpráva velitele zásahové  jednotky  SDH Lomnice […]